We’re hiring! Development & Aftersales Manager

15/08/22

Arcona Yachts AB is offering an exciting position as ‘Development & Aftersales Manager’ in an international environment for a person with proven competence in sailing and sailboat construction.

We are a leading brand in the “performance sailing” segment, so both we and our customers place high demands on our products and their functionality. We are therefore looking for someone who can handle aftersales / warranty matters and based on this, then be an important cog in developing both existing models and new future boat models.

Today we work closely with the design firm Jeppesen & Pons, which is led by the world-famous designer, founder and former owner of X-Yachts, Niels Jeppesen. At this moment we are in the middle of a project to produce the Arcona 50 which will become our flagship.

We are a small team leading the company and its development in Sweden. We therefore place great emphasis on personality and that you can be an important member of the team. We have offices in Stockholm (Gustavsberg) and Uddevalla – both locations can therefore be relevant as placement for the position.

Since our customer base is an international one, you must be fluent in spoken and written English. You are also expected to maintain good communications with both suppliers and customers.

We are looking to fill this position as soon as possible.

Application via email to urban.lagneus@arconayachts.se.

***

Utveckling och Eftermarknadsansvarig

Arcona Yachts AB erbjuder ett spännande jobb i internationell miljö för dig med hög kompetens inom segling och segelbåtskonstruktion.

Vi är ett ledande märke inom ”performance sailing” så både vi och våra kunder har därför höga krav på våra produkter och dess funktionalitet. Vi söker därför dig som kan sköta eftermarknad/garantiärenden och utifrån detta sedan vara en viktig kugge i att utveckla såväl befintliga modeller som nya framtida båtmodeller.

Idag jobbar vi nära med designfirman Jeppesen & Pons, som leds av den världsberömda designern och grundare samt tidigare ägaren av X-Yachts Niels Jeppesen. För stunden är vi mitt inne i ett projekt att ta fram en Arcona 50 som skall bli vårt flaggskepp.

Vi är ett litet team som leder företaget och dess utveckling i Sverige. Vi sätter därför stor vikt i personlighet och att ni kan vara en viktig medarbetare i laget. Vi har kontor i Stockholm (Gustavsberg) samt Uddevalla, båda orterna kan därför vara aktuella som placeringsort.

Eftersom ett flertal kunder är internationella behöver ni behärska engelska i tal och skrift. Ni förväntas även hålla en god kommunikation med såväl kunder som leverantörer.

Tillträde kan ske omgående. Ansökan via mail till  urban.lagneus@arconayachts.se

Menu